umění ziskových slov
Titulní stránka Případové studie Případová studie malíř Moučka

Případová studie: internetové stránky uměleckého malíře MgA. Michala Moučky

Umělecký malíř MgA. Michal Moučka vytváří umělecké malby a někdy i grafiky a umělecké objekty. Tvoří v ateliéru v galerii Nibiru v Ostravě, kde také působí jako umělecký kurátor. Umělecké vyjádření MgA. Michala Moučky si nachází své publikum po celé Ostravě. MgA. Michal Moučka posiluje svůj umělecký marketing o internetové stránky, aby rozšířil pokrytí na všechny česky mluvící uživatele internetu.

Zadání služeb pro osobní internetové stránky uměleckého malíře MgA. Michala Moučky

23art vytvoří nové internetové stránky na bezplatné internetové doméně a bezplatném webhostingu. Ať 23art určí slova a sousloví pro zviditelnění vytvářených internetových stránek v přirozených výsledcích internetových vyhledávačů. Ať určí taková slova a sousloví, kterými běžný uživatel internetu pojmenovává umělecké malby a umělecké malířství.

Další prvky zadání 23art pro osobní internetové stránky uměleckého malíře MgA. Michala Moučky:

Komentář k zadání osobních internetových stránek MgA. Michala Moučky

Klient je celkem zkušený uživatel internetu. Chápe, že grafický design internetových stránek není záležitost umělecká ale umělecko-průmyslová a tak nepožaduje žádné exkluzivní grafické prvky.

Realizace služeb pro osobní internetové stránky uměleckého malíře MgA. Michala Moučky

Ve 23art navrhujeme jednoúrovňovou informační architekturu. SEO copywriting provádíme na sousloví "umělecký malíř" a "umělecké malby."

Na konci každé ze stránek je návštěvník vyzván k akci. Je vyzván k tomu, aby klienta kontaktoval se svými přáními. Takto maximalizujeme konverzní poměr internetových stránek.

Klient se obrací na majitele jím vytvořených uměleckých maleb, na které má kontakt, a to s požadavkem, aby mu poskytli pro účely jeho nových internetových stránek vyjádření, jak jsou s jeho malbami spokojeni, takzvanou referenci. Pro tyto účely ve 23art sestavujeme návodné otázky, na které dotazovaní majitelé uměleckých maleb odpovídají formou krátké eseje. Návodné otázky jsou na stránce Reference.

Fotografie uměleckých maleb, grafik a objektů do 23art klient dodává někdy kvalitní ve vysokém rozlišení, někdy méně kvalitní. Na popud 23art se klient obrací na majitele jeho uměleckých výtvorů, na které má kontakt, aby pro účely internetových stránek vyfotili jimi vlastněná díla klienta a zaslali mu je e-mailem. Někteří z majitelů si díky tomuto kontaktu objednávají u klienta další malbu. Díky vytváření internetových stránek tak klientovi vzniká skupina stálých zákazníků. Jak už to tak bývá, jiní majitelé již několikrát klientovi přislíbili jeho malby vyfotit, avšak zatím tak neučinili, i když dokonce tvrdí, že fotografie již včera poslali. Klient na to jde obchodně a za fotografii slibuje malý obrázek, podobně, jako to dělal Pablo Picasso. Ve 23art věříme, že se nakonec podaří sehnat kvalitní fotografie všech děl klienta.

Komentář k realizaci osobních internetových stránek MgA. Michala Moučky

Fotografie uměleckých výtvorů klienta připravujeme v několika rozlišeních. Internetové stránky technologicky řešíme tak, že pokud jsou zobrazeny na stolním počítači nebo na notebooku, tak webserver posílá fotografii ve velkém rozslišení s velkou datovou velikostí. Pokud jsou internetové stránky klienta načteny na chytrém telefonu nebo na tabletu, tak webserver posílá soubor fotografie v menším nebo v malém rozlišení, který má menší nebo malou datovou velikost. Takto ve 23art efektivně snižujeme objem přenášených dat návštěvníků internetových stránek klienta.

Situace po realizaci osobních internetových stránek MgA. Michala Moučky

Klient bedlivě sleduje návštěvnost svých nových internetových stránek a porovnává ji s návštěvností galerie Nibiru, kde působí jako umělecký kurátor.

Několik dní po spuštění internetových stránek se klientovi ozývá zájemce z Prahy, který požaduje vytvořit sérii uměleckých maleb podobných umělecké malbě, která je vystavena na internetových stránkách. Klient vedle vytvoření požadovaných maleb zajišťuje také přepravní službu, která jeho výtvory doručí na místo určení. Klient poprvé zažívá, jaké to je obchodovat s někým pouze přes internet a přes telefon, aniž jej kdy uvidí osobně. Hned na této první přes internet získané zakázce se klientovi vrátila téměř celá investice do internetových stránek. Klient na vlastní peněžence pociťuje fakt, že internetové stránky vytvořené ve 23art mívají vysoké ROI.

Seznamte se s referencemi na naše služby obsahového marketingu. Kontaktujte nás s vašimi přáními a dotazy ohledně internetových stránek a marketingu na internetu a zajistěte si výsledky, které vás překvapí.

Kontaktujte 23art
RNDr. Milan Jakel
fotografie RNDr. Milana Jakela
Jsem připraven
realizovat vaše představy,
splnit vaše přání,
zodpovědět vaše dotazy.
 posunout na začátek 
Tyto internetové stránky využívají cookies pro statistické účely. Používáním těchto internetových stránek s takovým využitím cookies souhlasíte.