umění online marketingu
Titulní stránka Časté otázky Hodnotící faktory vyhledávačů
dekorativní obrázek, s obsahem této stránky souvisí jen nepřímo

Hodnotící faktory internetových vyhledávačů

Tato stránka odpovídá na otázku, podle čeho určují vyhledávače pořadí jednotlivých internetových stránek v přirozených výsledcích vyhledávání. Vyhledávače řadí stránky do přirozených, tedy nikoli placených neboli reklamních, výsledků vyhledávání na základě porovnání jejich hodnotících faktorů.

Know-how 23art v oblasti optimalizace pro vyhledávače (SEO) popisuje, jak pozitivně ovlivnit hodnotící faktory u vašich internetových stránek, aby se vaše internetové stránky v přirozených výsledcích vyhledávačů umísťovaly co nejvýše. Tyto hodnotící faktory ve 23art vždy ovlivňujeme s ohledem na chování uživatelů vyhledávačů na stránkách s výsledky vyhledávání.

Přehled hodnotících faktorů vyhledávačů

I když se jednotlivé vyhledávače mezi sebou odlišují, mívají všechny podobnou konstrukci. Podle zjištění 23art pro vyhledávače shodně platí, že podstatné hodnotící faktory pro jednu hodnocenou stránku jsou:

dekorativní obrázek, s obsahem této stránky souvisí jen nepřímo

Co je informační hustota

Ve 23art definujeme informační hustotu jako poměr počtu v textů předávaných úplných informací a znalostí ku počtu slov v daném textu. Vysoká informační hustota hodnocené stránky znamená, že daná stránka při použití málo slov předává návštěvníkovi hodně informací a znalostí.

Podle zjištění 23art informační hustotu umí měřit jen vyhledávač Google a jedná se o prvek umělé inteligence. Informační hustota je pro Google v současné době asi nejvýznamnějším hodnotícím faktorem. Informační hustota upřednostňuje stránky s dobře provedeným obsahem.

Co nejsou hodnotící faktory vyhledávačů

Mnohokrát jsme si ve 23art ověřili, že následující vlastnosti hodnocené stránky nejsou hodnotící faktory internetových vyhledávačů:

Případové studie popisují realizaci typických zakázek obsahového marketingu. Kontaktujte nás s vašimi přáními a dotazy ohledně internetových stránek a marketingu na internetu a zajistěte si výsledky, které vás překvapí.

Kontaktujte 23art
RNDr. Milan Jakel
fotografie RNDr. Milana Jakela
Jsem připraven
realizovat vaše představy,
splnit vaše přání,
zodpovědět vaše dotazy.
 posunout na začátek 
Tyto internetové stránky využívají cookies pro statistické účely. Používáním těchto internetových stránek s takovým využitím cookies souhlasíte.