umění online marketingu
Titulní stránka Časté otázky Chování uživatelů vyhledávačů
dekorativní obrázek, s obsahem této stránky souvisí jen nepřímo

Jak se lidé chovají na stránkách vyhledávačů

Upřesněme, že těm lidem, kteří jsou na stránkách internetových vyhledávačů, říkáme uživatelé vyhledávačů. Zaveďme zkratku SERP, která je z anglického "search engine result page" a znamená stránku s výsledky vyhledávání internetového vyhledávače.

Na 1 stránce s výsledky vyhledávání je běžně uvedeno 10 výsledků. Běžně mají uživatelé vyhledávačů nastavenu výchozí hodnotu listování výsledků po 10 výsledcích na 1 stránku s výsledky. Označme 1. SERP jako SERP, na které jsou 1. až 10. výsledek vyhledávání. 2. SERP je pak SERP, na které jsou 11. až 20. výsledek vyhledávání. A tak dále.

Ve 23art jsme potvrdili, že pořadí výsledků na stránce s výsledky vyhledávání vyhledávače stanovují na základě hodnotících faktorů jednotlivých výsledků vyhledávání.

V SERP běžného vyhledávače jsou pro výsledek vyhledávání uvedeny:

Souhrnně tomu, co je na stránce s výsledky vyhledávání uvedeno pro jednotlivé výsledky, říkejme údaje o výsledku.

Metoda popisu chování uživatelů vyhledávačů na SERP

Ve 23art jsme zjistili, že uživatelé vyhledávačů nemají na SERP žádný převažující způsob chování. Lze však popsat všechy prvky chování, která uživatelé vyhledávačů mohou na SERP činit. Je jich nevelký počet.

Prvky chování uživatelů vyhledávačů na SERP popisujeme ve 23art podobně, jako jsou popsány osobnostní rysy člověka v psychologii. A to tak, že jsou uvedeny projevy 2 protichůdných extrémů popisovaného osobnostního rysu. Jeden extrém nastává, když daný osobnostní rys je plně přítomen, druhý extrém nastává, když daný osobnostní rys není vůbec u člověka přítomen.

Běžní lidé však nemívají takové chování, jaké popisují zmíměné projevy extrémů. Běžný člověk bývá "něco mezi". Někdy se chová blíže jednomu extrému, jindy blíže druhému. Velmi zřídka má ryzí chování odpovídající plné přítomnosti nebo nepřítomnosti nějakého osobnostního rysu.

To, co platí pro osobnostní rysy v psychologii, platí i pro chování uživatelů vyhledávačů na SERP. Toto chování je v případě běžného člověka kombinací obou ryzích (extrémních) forem chování v nějakém poměru, který se podle různých okolností mění.

dekorativní obrázek, s obsahem této stránky souvisí jen nepřímo

4 prvky chování uživatelů vyhledávačů na SERP

Uživatelé vyhledávačů si během procházení výsledků v SERP vytvářejí očekávání, co na jednotlivých internetových stránkách uvedených jako výsledky v SERP asi najdou, co tam asi bude.

Níže popisuje 23art výše zmíněné prvky chování uživatelů vyhledávačů na SERP pomocí popisů obou extrémních projevů jednotlivých prvků chování.

(1) V jakém pořadí navštěvují uživatelé vyhledávačů výsledky uvedené v SERP?

Pokud platí (1B), pak pořadí, v jakém výsledky navštěvují, určují uživatelé vyhledávačů nejčastěji podle očekávání, která mají od toho kterého výsledku na základě údajů o něm v SERP.

(2) Kolik výsledků uvedených v SERP uživatelé vyhledávačů navštíví?

(3) Kdy uživatelé vyhledávačů přecházejí z 1. SERP na 2. a další SERP?

(4) Na jak dlouho navštíví uživatelé vyhledávačů výsledek s naší internetovou stránkou?

Pokud je internetová stránka výsledku v souladu s očekáváním, které vyvolaly její údaje o výsledku v SERP a/nebo uživatele vyhledávače něco na internetové stránce zaujme, pak může zůstat na internetové stránce déle, i když v současné době postupuje v souladu se (4A).

Pokud není internetová stránka výsledku v souladu s očekáváním, který vyvolaly její údaje o výsledku v SERP a/nebo uživatele vyhledávače nic na internetové stránce nezaujme, pak může opustit internetovou stránku velmi brzy, i když nyní postupuje v souladu se (4B).

dekorativní obrázek, s obsahem této stránky souvisí jen nepřímo

Okolnosti ovlivňující chování uživatelů vyhledávačů na SERP

Uživatelé vyhledávačů se na SERP chovají podle toho, jak jsou emočně zainteresovaní jednak v provádění vyhledávání, jednak v nalezení toho, co hledají.

Ve 23art jsme indetifikovali faktory, které ovlivňují chování uživatelů vyhledávačů na SERP:

Uživatelé vyhledávačů se chovají na SERP jako zvířata

Z výše uvedených faktů vyvozujeme ve 23art zajímavý a zábavný závěr, že uživatelé vyhledávačů se na SERP chovají jako zvířata.

Čmuchají, co je zaujme, hopsají, poletují, nechají se snadno vyplašit a nemají nic konkrétního v plánu.

Způsob, kterým se uživatelé vyhledávačů seznamují s výsledky v SERP, je podobný náhodnému seznámení se v baru a určitě není podobný například systematickému čtení knihy.

Uživatelům vyhledávačů vyhovuje anonymita, rychlost a nezávaznost, kterou prostředí internetu nabízí. Nemusí se nikomu ani sobě ze společenských důvodů nijak ospravedlňovat, že o něco nemají zájem, nebo že se jim něco nelíbí. Prostě opouští jeden výsledek vyhledávání a přecházejí na další výsledek v SERP.

Jak na to, abychom s našimi stránkami v SERP uspěli?

Když se zamyslíme nad výše popsaným chováním uživatelů vyhledávačů na SERP, tak dojdeme k tomu, že máte většinou jen jednu příležitost daného uživatele vyhledávačů zaujmout výsledkem vašich internetových stránek v SERP.

Na příležitost vyvolat v uživatelích vyhledávačů očekávání a něčím je zaujmout budou vaše internetové stránky vytvořené 23art připravené.

Vaše internetové stránky vytvořené 23art budou v souladu s očekáváním, které vyvolávají jejich údaje o výsledku v SERP. Na vašich internetových stránkách vytvořených 23art bude dost záležitostí, které mohou už na první pohled zaujmout uživatele vyhledávačů.

Případové studie popisují realizaci typických zakázek obsahového marketingu. Kontaktujte nás s vašimi přáními a dotazy ohledně internetových stránek a marketingu na internetu a zajistěte si výsledky, které vás překvapí.

Kontaktujte 23art
RNDr. Milan Jakel
fotografie RNDr. Milana Jakela
Jsem připraven
realizovat vaše představy,
splnit vaše přání,
zodpovědět vaše dotazy.
 posunout na začátek 
Tyto internetové stránky využívají cookies pro statistické účely. Používáním těchto internetových stránek s takovým využitím cookies souhlasíte.